Mercedes

GLC

 • Năm: 2003
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 2.0L - Điện
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Audi

Q5

 • Năm: 2023
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 2.0L
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Audi

Q3

 • Năm: 2023
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 1.4L
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Audi

Q2

 • Năm: 2023
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 1.4L
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Lexus

RX

 • Năm: 2023
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 2.4L
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Lexus

NX

 • Năm: 2022
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng - Điện
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay

Volkswagen

Touareg

 • Năm: 2023
 • Hộp số: at
 • Nhiên liệu: Xăng 2.0L
 • Dòng xe:CUV-Crossover
Xem ngay